Grottaglie

 

DIE PASSION

di Domenico De Giorgio

a cura dell’Associazione Culturale
Piccolo Teatro di Grottaglie

Atto I
“Pria che il sol sorga all’occaso”

Pria che il sol sorga all’occaso
scorra il rio per la sorgente,
fian in pria le stelle spente
e poi Pier si cangerà, si cangerà!
Son con Te ovunque vada,
ai trionfi nella morte,
stretto sono alla tua sorte
come Pier, ti negherà?
Non negherà!
Non negherà!
Non negherà!
No, no, no, no, no.
Pria che il sol volga all’occaso
scorra il rio per la sorgente,
fian in pria le stelle spente
e poi Pier si cangerà,
Si cangerà!
No, Pier non cangerà
No, Pier non cangerà
Pier non cangerà,
Pier non negherà.

Atto II
“Direm che il popol muove”

Direm che il popol muove
con l’arte e con l’intrigo.
Gli apporterem le prove
che a Cesare è nemico.
Direm che è un sedizioso,
Direm che è un sedizioso,
direm che è un infedel…
che è un infedel
Direm che il popol muove
con l’arte e con l’intrigo.
Gli apporterem le prove
che a Cesare è nemico.
Direm che è un sedizioso,
direm che è un infedel
Direm, direm, direm che è un infedel.

Atto III
“Padre dal ciel…”

Gesù:
Padre dal ciel, Tu, il figlio
dall’alto soglio mira:
sul capo mio il turbine
già furioso spira;
dell’uom le colpe in numeri
a sostener non regge.
Padre son’io che chiedo
che abbi di me pietà.

Angelo:
Signor mio, deh! ti conforta!
E’ volere dell’eterno
che l’uomo salvi dall’inferno
tra i cui lacci nasce e muor.

Gesù:
Padre eterno! Al tuo volere
Pronto ogn’or mi sottometto;
al Calvario.
Or io mi affretto,
vieni, o Croce, al tuo Signor.

Atto IV
“Sotto i colpi dei duri flagelli”

Sotto i colpi dei duri flagelli
scricchian le ossa,
si squarcian le vene;
sangue già stillano i rossi capelli
sulle braccia, le mani, ed i pie’.

Ei vergogna, rossor non ebbe
proclamarsi figliolo di Dio;
ei cercava sedurre la plebe.
Sia la morte sua degna mercè.
Sia la morte sua degna mercè.
Sia la morte sua degna mercè.

Canto finale del V e ultimo atto

Maddalena:
Piangi, o madre, il tuo diletto,
e non fai che lacrimare,
Ah! Che il duolo
Che chiude in petto
È profondo,
profondo come il mare.
Ah! Quel duolo che chiude in petto,
ah! Quel duolo che chiude in petto.
E’ profondo,
come il mare.

Coro:
Non fia mai,
che da quest’urna
i miei passi volga il piè.


De Giorgio Domenico wurde am 27. Januar 1824 in Grottaglie geboren, seine Eltern waren Vito Vincenzo und Maria Farina. Er starb in Grottaglie am 28. Mai 1891. Domenico De Giorgio war Priester, Musiker, Lehrer und Verwalter, als Sekretär des ersten Gemeindeausschusses unter Bürgermeister Alfonso Pignatelli.
Er komponierte Volkslieder, aber sein Meisterstück ist “La Passione e Morte di Nostro Signore Gesú Cristo”, eine tragische Oper in fünf Akten. Die Oper wurde wahrscheinlich zwischen 1845 und ’48 geschrieben, da der Erzpriester, der das Libretto dazu verfasste, 1848 verstarb. Die Akte sind folgendermaßen benannt: 1. Akt – Das Abendmahl; 2. Akt – Der Hohe Rat; 3. Akt – Der Ölberg; 4. Akt – Die Verurteilung und der Gang zum Kalvarienberg – 4. Akt – Der Tod.

DICHTUNGEN DER VOLKSTRADITION GROTTAGLIES

AGUNIA

Štraziatu sobbra maru legnu
culli chjuevi mpriessu
iu ti vecu, omu ndegnu,
o Gesù, in agunia.
L'anima mea ti piccatori,
pi me tu sueffri l'angoscia ria,
ti lu cielu lu Signori
mori pi li piccati mia.
Comu notti si štenni nu velu
pi la virgogna si copri lu soli,
spira lu giuštu, lu Diu tlu cielu,
e di la terra lu criatori,
e alli sua pieti si senti
la sua matri tulenti.
Qua sacrificiu pi me piccatori,
pi me facišti lu signuria,
sobb'alla croci, o amatu Signori,
tu li spiašti li rei mia
e ti li tua piachi, li tua tilori
cunsulazioni pi me saria.
O omu, ca passi tra feri e cantini,
ti gioia furaci lu munnu è pasciutu.
Mira e trimienti, tu, Gesù mia,
ca sobb'alla croci pi te šte ppinnutu.
Nè t'oru o t'argientu
t'è štatu ccattatu lu paratisu,
o omu ntricusu,
ma cullu sangu t'agnellu sacratu
ca sobb'alla croci pi te l'ha virsatu.

L'INCONTRU CU MARIA

Nfacciati Maria cu lu tua figghju passa
strascinatu ta genti storta,
ti croci caricatu nterra ncatatascia
comu nu lazzaroni mannatu a morti.
Ca ti la porta si nfacciò Maria
vitennu lu sua figghju allu passai,
l'uecchj mpitriti pi lu tilori avia
lu peti no tinia allu caminai.
Comu na spata ti fuecu ardenti
li trapassò lu cori sua tulenti.
La santa Monica n'era cummari
e cu nu spraniu ti ncufanatu ardoru
a quera facci ca tanta lu munnu ama
li sci ssucò lu sangu e sutori:
e qua miraclu cu no sapia
la facci santa mpressa rimaniu.
Sobb'a monti Carvariu sona la tromma,
lu chjantu ca si faci la Matonna!
Ca lu Giuanni cunsulari no putia
lu straziu ca si faci quera tia.
A ogni corpu ca batti lu martieddu
na spata si rificca int'allu cori,
štinnutu sobb'alla croci com'a nn'agnellu
trafittu mani e pieti lu mia Signori.
L'uecchj allu Patri ha lliatu
e tuttu lu munnu ha pirdutu.

A CRISTU CRUCIFISSU

Crucifissu, o Gesù mia,
sobb'alla croci, marvaggia cosa,
la genti riti pi buffaria,
alla tua matri l'uecchj tua posa,
Edda šte chjanci, tu la te' ffita' a lu Giuanni
e lu tua pinsari alli peni amari
lu tua cori comu lu mari.

Siertu ti spini, ciritatu,
capu e capiddi, cràgnuli e sangu,
la lancia lu cori ti sfacedda,
la mamma toa tremla e chjanci,
e lu tua mantu, culori ti gigliu,
la virminosa genti si l'ha sciucatu.
Ti li tua piachi, o Gesù mia,
ti n'essi sangu pi li piccati mia.

Lu tua patiri ni scura lu cielu,
chjanci la terra pi lu tilori,
tinanzi allu Santu si štrazza lu velu,
pi quera tia no essi lu soli.
Trema la terra, o sgumientu sinceru,
ti l'universu è muertu lu signori.
Tì, lu sua patri qua štraziu ha pajatu
pi li tua piccati, o cori mia ngratu.

Piccè no chjanci, o cori mia?
Pi la tua fullia Crištu patiu,
iddu curpanza cetu no avia;
nt'alli sua piachi li tua piachi
et ogni pisu ca tuccava a tia
iddu pi te l'ha purtatu.
E comu pecra allu circinaturu,
e comu piecuru allu scannaturu
ti la sua vocca no assiu voci
ma sulu pirdonu pi l'omu riu.
Piccè no chjanci, mo', cori mia?

Sobbra ti tutti iddu era Diu
ma si liò ogni vitura
ti 'manu servu si vištiu
e d'umirtati la sua timura,
e at ogni omu ti cori riviellu
tissi ca era nostru fratellu.
Diu t'amori, piecuru nucenti,
pi me è patutu sulu tia.
Culla tua morti tu è cancillatu
a tuttu lu munnu li piccati.

LAMIENTU T'LA DDULIRATA

Stava la mamma soa sott'alla croce,
e Gesù trimintèa fìssu fìssu;
cchjù llàcrime no avèa, no avèa cchjù voce,
pi cchjànciri lu fìgghju crucifìssu.
Quanna pò ti lu legnu fóe calatu,
scinnèa la sera. Ccè pietate! 'N pìèttu,
comu fosse piccinnu, l'ha ppuggiàtu
la mamma sòa lu fìgghju sua dìlettu.
Sintiti, gente, amaru comu spata,
lu lamièntu t'la matre ddulirata;
lu lamièntu t'la Vergine ferita,
ca strènce mòrta — marammè! — la Vita.
Ièni, piccinnu mia,
e dduèrmi, core mia,
'n bràzzu alla mamma tòa.
Ccè ffìgghiu ca tinea!
Ci lu vitea ticea:
«Jàta alla mamma soa!»
Bbèddu ièri, ièri gintile:
t'li fìuri ti l'abbrile
tu ièri asse cchjù bbèddu.
Tu ièri sole e lluce
ca fìuri e prièsciu nnuce,
ddònca la rascia ppoggia.
E mmó mi l'ònu misu
'n croce! mi l'onu ccisu,
lu fiore e bbène mia.
C'hè fattu, fìgghju bbèddu,
ca t'ònu misu 'n cuèddu
legnu ccussì pisante?
C'hè fattu, fìgghju tòce,
ca t' ònu ppisu 'n croce
cu ghjuevi ntussicati?
C'hè fattu, fìgghju caru,
e' acitu e ffèle amaru
la vócca t'ònu ašcuatu?
F'igghju, còri ti mamma,
quann' hè tittu: «Eli, lamma,
lamma sabactanì? »,
lu sangu m'è ghjazzatu,
ca nò tt'è mai scappatu
nnu lùcculu ccussì
Hè priticatu amore:
pi cquistu t' lu tilòre
sè ll' ómu, marammèi?
Cce nò hè tatu alla gente,
o fìgghju mia nnucènte?
Pi cquistu t'ònu ccisu?
Quanta passi ònu tatu
sti pièti! e l'hè sciù cchjatu
la pec'ra ch'era persa.
sti tienniri manodde
onu saziatu fódde,
migghiàri ti ffamati;
surdi, zzuèppi, malati;
muèrti risuscitati:
a ttutti he fattu bbène:
e, pròpria pi llu bbène
ch'hè fattu, tanta pene
he vutu, fìgghju bbuènu?
E mmó ccè straziu sentu!
ca sbantu, ci trimèntu
stu piettu trapassatu;

sti mani ccussì ffriddi
e st'oro ti capiddi
strazzati ti li spini;
e cquesta fronte chjara
ca ti nna c'rona amara
porta li puncitòre:
tuttu stu cuèrpu santu
ca chjance ancora chjantu
ti sangu, sangu mia!
Li piàche tua so' spate,
fìgghju, ca so' cchjantate
'n piettu alla mamma tòa.
O vui ca pi lla via
passate, com' lu mia
nei ste nn'otru tilòre?
No! Granne abburisinnu, o Matre santa,
ète la pena tòa comu lu mare.
Ci la pò cunfurtà? Ognunu sbanta
a vvitè quiri sette spate amare.
Maria, pi cquiru còre nsangunatu,
pi lli piàche ti Cristu vive e vvere
àgghj pietate ti stu munnu ngratu!
O Matre ddulirata, miserere!

STAVA MARIA DOLENTE

Stava Maria Dolente senza respiro e voce
mentre pendeva in croce del mondo il Redentor.
e nel fatale istante crudo, materno affetto
Le lacerava il petto, le trafiggeva il cor.

O dolce madre, o pura, fonte di santo amore,
parte del tuo dolore fa’ che mi scenda in cuor.
Fa’ che ogni ardor profano, sdegnosamente sprezzi,
che a sospirar m’avvezzi sol di celeste ardor.

Gesú che nulla neghi a chi tua madre implora,
del mio morir nell’ora non mi negar mercè.
E quando fia disciolto dal suo corporeo velo,
fa’ che il mio spirto in cielo voli a regnar con te.Die Ursprünge des "Piccolo Teatro Di Grottaglie" gehen auf die zweite Hälfte der Sechzigerjahre zurück, als bei der der Pfarrkirche der SS. Annunziata von Grottaglie ein Gruppe junger Leute die Theatergruppe "Compagnia dei Simpatici" gründete. Im Jahr 1972 zog die Gruppe ins “Centro di Lettura” der Volksschule Sant'Elia um.
Die Schauspieltätigkeit gehörte bald zu den wichtigsten Tätigkeiten des Zentrums und führte zur Gründung des "Piccolo Teatro di Grottaglie". Die Theatergruppe hatte auch eine Satzung, deren Hauptpunkte die Liebe zu Grottaglie und zum Theater, die Wiederentdeckung der Traditionen und die Geschichte der Stadt betrafen. Der wichtigste Zweck der Gruppe war die Freundschaft und das kulturelle und menschliche Wachstum seiner Mitglieder. Im Bewusstsein der Bedeutung der Kenntnis der eigenen geschichtlichen Wurzeln und eingedenk der Tatsache, dass der Dialekt eine eigene Sprache darstellt, war und ist es das zentrale Anliegen der Gruppe, ihren kulturellen Horizont zu erweitern und weitere kulturelle Bausteine zu den bestehenden hinzuzufügen. Sie brachte Arbeiten hervor, die die Bedeutung der Gruppe erhöhten und den kulturellen Reichtum der Stadt vermehrten.
Der Verein ist Mitglied der FITP und arbeitet mit anderen Gruppen der Region zusammen. Ihre Tätigkeit umfasst auch Benefizveranstaltungen zu Gunsten anerkannter wohltätiger Einrichtungen und bedürftiger Mitbürger.

veranstaltungen

 
Triduum

VILLA CASTELLI
Triduum
Mostra Fotografica sui Ritmi della Settimana Santa

Settimana Santa

VICO DEL GARGANO
Settimana Santa

L'amore luminoso della Croce

BITONTO
L'amore luminoso della Croce

I Riti della Settimana Santa

SAN NICANDRO GARGANICO
I Riti della Settimana Santa

La Settimana Santa

BARLETTA
La Settimana Santa

Passione di Gesù Cristo

LIZZANO
Passione di Gesù Cristo

Settimana Santa 2024

PALO DEL COLLE
Settimana Santa 2024

Volti di Passione - Gaetano Racanelli

PALO DEL COLLE
Volti di Passione - Gaetano Racanelli
Mostra fotografica

Popolo mio, che male ti ho fatto?

PALO DEL COLLE
Popolo mio, che male ti ho fatto?
Meditazione sulla grande settimana

Mercoledì Santo

GALLIPOLI
Mercoledì Santo

Settimana Santa 2024

FASANO
Settimana Santa 2024

X Edizione Passio Christi

BISCEGLIE
X Edizione Passio Christi

I Canti della Passione

BITONTO
I Canti della Passione
Parrocchia San Leone Magno

Settimana Santa Corato 2024

CORATO
Settimana Santa Corato 2024

Settimana Santa 2024

MONTEMESOLA
Settimana Santa 2024
Confraternita San Michele Arcangelo

Processione dei Sacri Misteri

CASTELLANETA
Processione dei Sacri Misteri

Dies Natalis: Santo, Martire e Ribelle

RUVO DI PUGLIA
Dies Natalis: Santo, Martire e Ribelle
Un Nuovo Sguardo sulla Passione di Cristo nella Settimana Santa

Solenne processione della Desolata

CANOSA DI PUGLIA
Solenne processione della Desolata

Solenne processione dei Misteri

CANOSA DI PUGLIA
Solenne processione dei Misteri

Processione di Gesù morto

BISCEGLIE
Processione di Gesù morto

Luci su San Matteo

BISCEGLIE
Luci su San Matteo

Passio Christi

GINOSA
Passio Christi

Vexilla Regis

MOLA DI BARI
Vexilla Regis
I riti della Settimana Santa a Mola di Bari

Processione di Maria SS. Addolorata nel Venerdì di Passione

PALESE
Processione di Maria SS. Addolorata nel Venerdì di Passione

Riti Pasquali - Palese 2024

PALESE
Riti Pasquali - Palese 2024

Antica memoria dei dolori di Maria Santissima Addolorata

MOTTOLA
Antica memoria dei dolori di Maria Santissima Addolorata

Processione dei Misteri

BITONTO
Processione dei Misteri

Jesus - Passione Vivente

SAMMICHELE DI BARI
Jesus - Passione Vivente
XVIII Edizione

Settimana Santa - Il Programma

FRANCAVILLA FONTANA
Settimana Santa - Il Programma

Il cammino dei Misteri

BITRITTO
Il cammino dei Misteri

Teatro del Sacro

BITRITTO
Teatro del Sacro
Rassegna artistica

La Passione di Cristo in musica con voce narrante

MOLFETTA
La Passione di Cristo in musica con voce narrante

La Passione nei volti dei Misteri

CEGLIE DEL CAMPO
La Passione nei volti dei Misteri

I Riti della Settimana Santa

CEGLIE DEL CAMPO
I Riti della Settimana Santa

La Passione vivente di Gesù

MATINO
La Passione vivente di Gesù
XIII EDIZ. a Matino

Tra luce e ombra

RUVO DI PUGLIA
Tra luce e ombra
Mostra fotografica degli Otto Santi

Memoria dei sette dolori della B.V. Maria Addolorata

CASARANO
Memoria dei sette dolori della B.V. Maria Addolorata

Venerdì Santo - La Processione

CASARANO
Venerdì Santo - La Processione

Miserere

CASTELLANETA
Miserere
Frammenti di Settimana Santa in Puglia

Settimana Santa 2024

MOLFETTA
Settimana Santa 2024

Commemorazione dell'Addolorata e Riti della Settimana Santa

RUTIGLIANO
Commemorazione dell'Addolorata e Riti della Settimana Santa

La notte Santa dei ruvesi: in contemplazione della Deposizione

RUVO DI PUGLIA
La notte Santa dei ruvesi: in contemplazione della Deposizione
Concerto di marce funebri

Passio Christi

BISCEGLIE
Passio Christi

Venerdì Santo

CORATO
Venerdì Santo

Passionis Tempora

BITONTO
Passionis Tempora

Passione - Il Grande Pescatore

OSTUNI
Passione - Il Grande Pescatore
A Ostuni Passione – Il Grande Pescatore: un evento di comunità che celebra le tradizioni e la cultura di Ostuni

Il programma della Settimana Santa

CASARANO
Il programma della Settimana Santa

Mysterium Festival 2024

TARANTO
Mysterium Festival 2024

Notes passionis

CORATO
Notes passionis
Concerto di marce funebri

NoixVoi ODV vi aspetta ''IN PIAZZA CON LA QUARANTANA''

RUVO DI PUGLIA
NoixVoi ODV vi aspetta ''IN PIAZZA CON LA QUARANTANA''

Musiche rare della Settimana Santa

MOLFETTA
Musiche rare della Settimana Santa

verlagswesen

 
SANTU LAZZURU e dintorni...

SANTU LAZZURU E DINTORNI...

IPOTESI PER UNA PATERNITA DEI MISTERI DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI S. STEFANO IN MOLFETTA

IPOTESI PER UNA PATERNITA DEI MISTERI DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI S. STEFANO IN MOLFETTA

Sulle vie della Settimana Santa - Canosa di Puglia approda a Valladolid in Spagna

SULLE VIE DELLA SETTIMANA SANTA - CANOSA DI PUGLIA APPRODA A VALLADOLID IN SPAGNA

Una storia di Fede - La processione delle donne al mattino del Venerdì Santo di Vico del Gargano

UNA STORIA DI FEDE - LA PROCESSIONE DELLE DONNE AL MATTINO DEL VENERDÌ SANTO DI VICO DEL GARGANO

La grande processione del Sabato Santo a Molfetta

LA GRANDE PROCESSIONE DEL SABATO SANTO A MOLFETTA

Guida agli eventi della Settimana Santa in Puglia

GUIDA AGLI EVENTI DELLA SETTIMANA SANTA IN PUGLIA

MOLFETTA E IL SUO VENERDI SANTO

MOLFETTA E IL SUO VENERDI SANTO

DE PASSIONE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SECUNDUM MELPHICTAM

DE PASSIONE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI SECUNDUM MELPHICTAM

LA SETTIMANA SANTA DEI BARESI

LA SETTIMANA SANTA DEI BARESI

TI VOGLIO BENE

TI VOGLIO BENE

LA SETTIMANA SANTA A NOICATTARO - VOCI E IMMAGINI

LA SETTIMANA SANTA A NOICATTARO - VOCI E IMMAGINI

Una storia di fede e devozione

UNA STORIA DI FEDE E DEVOZIONE

Il venerdi santo a Vico del Gargano

IL VENERDI SANTO A VICO DEL GARGANO

La Memoria dei Gesti nei Sepolcri

LA MEMORIA DEI GESTI NEI SEPOLCRI

   
Regione Puglia Puglia Promozione Italia Rai Sede Regionale Puglia Aeroporti di Puglia Sancta Patroni di Puglia
Associazione di promozione turistica e culturale Puglia Autentica
T. +39.3483573643 - +39.3387358404 - P. IVA 07672530727